Előzetes program

A konferencia előzetes programja (az elfogadott előadások listája)

Figyelem! A program NEM VÉGLEGES, az előadások besorolása is változhat még a
szekciók között!

Irodalom: (1 szekció)

 •  Hajnali háztetők – Irodalmi séta okostelefonon
 • Egy mobileszközökkel támogatott magyar irodalmi projekt tapasztalatai általános
  iskola 5. és 6. évfolyamán
 • Az e-jegyzetek használatának attitűdjei a Debreceni Egyetemen
 • A digitális témahétre készített „jó gyakorlat” bemutatás – József Attila, az oktatás
  magyar „Nostradamusa”

Empirikus IKT kutatás:(1 szekció)

 • Alkalmazkodás az infokommunikációs technológiához
 • A tanulói és szülői attitűd a mobileszközökkel támogatott oktatással kapcsolatosan
 • Zsugorodó taneszköz, táguló világ? A mobil tanulás, mint a digitáliskultúra-azonos
  pedagógia integratív és komplex formája
 • A minősítési rendszer potenciális reformhatásai a hangszeres zeneoktatásra és
  tanárképzésre a digitális kompetencia tükrében
 • Szóasszociációs módszerrel végzett tudásszerkezet vizsgálat IKT eszközök
  segítségével

Gyermekkori informatika:(2 szekció)

 • Tabletek a kisgyermekkori projektpedagógiában
 • Korai tehetséggondozás és kreativitásfejlesztés a kisgyermekkori nevelés vizuális
  tevékenységében hagyományos és digitális eszközökkel
 • Kisgyermekkori játék, avagy a tanulási zavarok megelőzése az óvodában
 • LapodaMese már az iskolába lépéskor
 • A rejtett mintaadás és a tudatos nevelés diszharmóniája kisgyermekkorban
  – Informatikai eszközök a kisgyermekkori élettérben
 • Barangolás a Hangok földjén

eLearning:(1 szekció)

 • eLearning mobilon
 • Mobileszközökön is használható Moodle kurzus kialakítása
 • A Moodle rendszer alkalmazásának lehetőségei a középiskolai oktatásban
 • Oktatás mobil eszközök segítségével Szerbiában

Idegen nyelv:(1 szekció)

 • IKT eszközökkel támogatott nyelvtanulás 12-13 éves tanulók körében
 • Juttassuk nyelvi sikerélményhez tanulóinkat „kütyükkel”: Miért és hogyan érdemes bevonni az angol nyelvoktatásba az online játékokat/mobileszközöket?
 • Anki – Mindenre emlékszem, amit megtanultam!
 • Click 4 Skill – a mobil nyelvtanár!
 • Unser digitales Klassenzimmer – Digitális tantermünk

VIRTUÁLIS valóság (1 szekció)

 • Virtuális “kincskeresés” a 21. században
 • Kiterjesztett valóság az oktató-nevelő munkában
 • Hogyan segítheti a kompetenciafejlesztést a kiterjesztett valóság alkalmazások
  alkalmazása?
 • „Várjuk a következő játékot!” – Az első hazai mobiltanulási projekt

SNI: (1 szekció)

 • Tabletekkel támogatott tanítás-tanulás szegregált SNI csoportban
 • Új típusú informatikai fejlesztő eszköz a PAF gyakorló általános iskoláján – sajátos
  nevelési igényű kisiskolások részére
 • Táblagépes alkalmazások használata értelmi sérült, autizmusspektrum-zavarral élő
  tanulók megsegítésében
 • Tabletekre tervezett virtuális feladatlapok a hallássérült diákok oktatásában

Jó gyakorlatok:(2 szekció)

 • „A digitális világ KRESZ-je”- IKT eszközök és „DigiDili” tanóra
 • Hogyan tanítsuk tréningen és tanórán az etikus mobilhasználatot?
 • Online szerepjáték fizikaórán
 • Mobil eszközök alkalmazásában szerzett tapasztalatok a kecskeméti Piarista Iskolában
 • Okostelefonok alkalmazásának gyakorlati lehetőségei az oktatásban
 • Biztonsági és adatvédelmi kérdések mobil oktatási környezetben
 • Ingyenes alkalmazások a testnevelés oktatásában
 • Mobilokkal vagy mobilokról – Médiaműveltség a mobil eszközökkel támogatott
  oktatásban

Matematika és természettudományok: (2 szekció)

 • Mobil eszközök alkalmazása a matematika és természettudományok tanításában
 • Tanítsunk igazi matematikát
 • Mobil játékok a felfedeztetés-központú matematikaoktatás szolgálatában
 • Hello_world – a programozás tanításáról
 • Tanítható-e a kódolás robotok segítségével?
 • Okostelefonok a matematikaoktatásban
 • Mobilrobotok az iskolai gyakorlatban
Reklámok